nitka

Wielki słownik ortograficzny PWN

nit•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

nitka
1. «rodzaj cienkiego sznureczka ze skręconych włókien, używanego do tkania, szycia itp.»
2. «rzecz przypominająca nitkę»
3. bot. «dolna, wydłużona część pręcika, podtrzymująca główkę złożoną z pylników»

• niteczka
nitka produkcyjna «zespół aparatów przemysłowych połączonych ze sobą w sposób wynikający z zadania, jakie spełniają w procesie technologicznym»
nitki «strzępki tworzące grzybnię»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego