noblesse-oblige

Wielki słownik ortograficzny PWN

Porady językowe

wyraz-cytat czy wyraz cytat?
11.05.2013
Jaka jest prawidłowa pisownia określenia wyraz-cytat: z łącznikiem czy rozdzielna?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Nadanie orderu Orła Białego jest dla mnie także wielkim wyróżnieniem.
    Noblesse oblige - mam już wprawdzie 90 lat, ale zmieniać się człowiek musi...

Encyklopedia PWN

noblesse oblige
[noblẹs oblịż; fr.],
szlachectwo zobowiązuje (do szlachetnego postępowania).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego