normalizowanie

Słownik języka polskiego PWN*

normalizacja
1. «opracowanie i wprowadzenie obowiązujących przepisów, norm w zakresie pewnych czynności, świadczeń, prac itp.»
2. «doprowadzenie do normalnego stanu»

• normalizacyjny • normalizować
normalizować się «wracać do normalnego stanu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego