normalizowanie

Wielki słownik ortograficzny PWN

nor•malizować -zuję, -zują

Słownik języka polskiego PWN

normalizacja
1. «opracowanie i wprowadzenie obowiązujących przepisów, norm w zakresie pewnych czynności, świadczeń, prac itp.»
2. «doprowadzenie do normalnego stanu»

• normalizacyjny • normalizować
normalizować się «wracać do normalnego stanu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego