notowanie

Słownik języka polskiego PWN*

notowanie
1. «ceny, po jakich dokonywane są transakcje kupna-sprzedaży na giełdach pieniężnych i giełdach towarowych, wykazywane codziennie w giełdowej cedule»
2. «o czyjejś pozycji albo o posiadanej przez kogoś lub coś opinii»
notować
1. «zapisywać coś dla pamięci»
2. «rejestrować istniejący stan rzeczy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego