nowość

Wielki słownik ortograficzny PWN

nowość -ści

Słownik języka polskiego PWN

nowość
1. «cecha tego, co nowe»
2. «to, co jest nowe»
3. «dzieło literackie, naukowe itp. właśnie wydane, utwór sceniczny nowo wystawiony; też: nowa wiadomość»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego