ośrodek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

o•środek -d•ka, -d•kiem; -d•ki, -d•ków
Eu•ropej•ski O•środek Badań Jądrowych (= CERN) Eu•ropej•skiego O•środ•ka Badań Jądrowych, o Eu•ropej•skim O•środ•ku Badań Jądrowych
Gołymin-O•środek Gołymina-O•środ•ka, Gołyminie-O•środ•ku; przym.: gołymiński

Słownik języka polskiego PWN*

ośrodek
1. «instytucja świadcząca określone usługi lub prowadząca określone prace; też: miejsce, w którym mieści się taka instytucja»
2. «miejsce, wokół którego skupia się jakaś działalność»
3. «centralny punkt czegoś»
4. «środowisko fizyczne, które warunkuje sposób zachodzenia określonych procesów»
5. «skupiska komórek nerwowych w mózgu lub rdzeniu kręgowym, kierujących określonymi czynnościami organizmu»
opór ośrodka «siła przeciwstawiająca się ruchowi ciała stałego w ośrodku płynnym»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego