obłąkaniec

Wielki słownik ortograficzny PWN

o•błąkaniec -ań•ca; -ań•cy, -ań•ców

Słownik języka polskiego PWN

obłąkanie «choroba psychiczna»
• obłąkaniec

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

-nczy czy -ńczy?
20.09.2006
Chciałbym zapytać o pisownię przymiotników pojedynczy i opiekuńczy. Dlaczego nie pisze się tego pierwszego przez ń, jak szeregu podobnych wyrazów? (W przypadku wyrazów pospieszny i pośpieszny jest oboczność). Jak długa jest tradycja tej pisowni, a jaka jest rzeczywistość fonetyczna? Znalazłem tylko jeden wyraz kończący się tak samo – słonczy (od nazwy ptaka drapieżnego – słonki). Jakie jest uzasadnienie pisowni końcówek -nczy i -ńczy i dlaczego nie można ich zastąpić jedną?
popapraniec
8.02.2006
W pewnej dyskusji kolega użył słowa popapraniec, określając pewną osobę. Tłumacząc później, powiedział, że słowo pochodzi ze średniowiecza i nie jest obraźliwe. Mam odmienne zdanie na ten temat. Proszę o poradę dotyczącą pochodzenia i znaczenia słowa popapraniec.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Omawiana praca wykazuje pomieszanie dużej wiedzy matematycznej z niepoczytalnym bełkotem obłąkańca i nie nadaje się do jakiejkolwiek obiektywnej oceny... Obok precyzji...
  • ... pisaną woltami na niebie pieśń łabędzią. Jakiś menuet porażonego śmiertelnie obłąkańca.

    Najpierw Dornier poszedł w górę. Wzlotem ku niebo, gracioso, largando...
  • ... jego popłoch i męki, jakie przeżywał w gościnie wśród nas, obłąkańców.
    Jakże on szybko zmykał!
    Przejmujący to widok, gdy trzeźwego na...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego