obejmować

Wielki słownik ortograficzny PWN

obejmować -muję, -mują

Słownik języka polskiego PWN

objąćobejmować
1. «otoczyć kogoś lub coś ramionami»
2. «podjąć się wykonywania jakichś obowiązków»
3. «dotyczyć czegoś lub kogoś»
4. «zawierać, mieć w swoim składzie»
5. «wziąć coś w posiadanie»
6. «zająć jakiś obszar lub rozprzestrzenić się na nim»
7. «zrozumieć coś w całości lub uświadomić sobie całościowo»
8. «o wrażeniach, stanach psychicznych i fizycznych: pojawić się lub wystąpić z dużą siłą»
obejmować się zob. objąć się.
objąć sięobejmować się «objąć ramionami jeden drugiego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Trzy zadania z genetyki
7.07.2016
Szanowna Redakcjo,
chciałabym prosić o pomoc w poprawnym zapisie zdań. Czy szyk wyrazów w zdaniu i interpunkcja są poprawne? Co należy zmienić?
  1. Dotychczas poznane istotne prognostycznie czynniki genetyczne obejmują różne mutacje genu Rb.
  2. Do znanych najbardziej niekorzystnych czynników rokowniczych należą (należy?) wiek powyżej 1. roku życia i podwyższona liczba neutrofilii (neutrofilów?).
  3. Inne szeroko badane czynniki prognostyczne obejmują długość telomerów i telomeraz.

W obrębie ewidencyjnym
20.03.2018
Szanowni Państwo,
mam pytanie z zakresu odmiany nazw obrębów ewidencyjnych. Czy należy pisać np. Teren inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. X położoną w obrębie ewidencyjnym Uzarzewa (lub Żółkowa), gm. Swarzędz, czy należy pisać Teren inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. X położoną w obrębie ewidencyjnym Uzarzewo (lub Żółków), gm. Swarzędz?
analiza
4.09.2009
Rozporządzenie ministra o warunkach technicznych dla drog mówi: „Przyjęcie mniejszej szerokości ulicy wymaga przeprowadzenia ANALIZY obejmującej: 1) wzajemne rozmieszczenie jej elementów (...), 2) sposób (...) odwodnienia, 3) sposób wysokościowego rozwiązania ulicy, 4) wpływ (...) zadrzewienia, 5) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne (...), 6) podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska (...)”. Sprawdziłem słowniki oraz encyklopedie PWN. Której definicji powinnienem użyć, jeśli nie ma innej, specyficznej dla ww. sytuacji?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Narutowicza złapały taksówkę. Usiadły na tylnym siedzeniu, Ewelina cały czas obejmowała Zuzię, a ona położyła jej głowę na ramieniu i przymknęła...
  • ... gadów, owadów oraz kilku gatunków mięczaków. Przy czym charakterystyki zwierząt obejmują nie tylko cechy opisowe, ale również ekologiczne, anatomiczne i fizjologiczne...
  • ... konsumcyjnych w Polsce przeprowadzono w roku 1977 dla próby losowej obejmującej 305 posterunków wodowskazowych uwzględnionych w opracowaniu "Przepływy charakterystyczne rzek polskich...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego