obiad

Wielki słownik ortograficzny PWN

obiad -du, obiedzie; -dów: obiady czwartkowe

Słownik języka polskiego PWN

obiad «gorący posiłek spożywany najczęściej w środku dnia»
• obiadowy • obiadek
obiady czwartkowe «cotygodniowe obiady wydawane przez króla Stanisława Augusta, mające charakter zebrań naukowo-literackich»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego