obiady czwartkowe

Słownik języka polskiego PWN

obiady czwartkowe «cotygodniowe obiady wydawane przez króla Stanisława Augusta, mające charakter zebrań naukowo-literackich»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... poetów", uchodzi za najwybitniejszego poetę polskiego Oświecenia. Krasicki bywał na "obiadach czwartkowych" króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
    Przyjaźnił się również z przyjacielem Woltera...

Encyklopedia PWN

obiady czwartkowe, obiady uczone, obiady rozumne,
cotygodniowe zebrania literacko-naukowe, organizowane na wzór paryskich salonów literackich, od 1771 z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego (na Zamku Królewskim lub w Łazienkach);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego