obiektywizowanie

Słownik języka polskiego PWN*

obiektywizacja
1. «uczynienie czegoś obiektywnym, bezstronnym, wolnym od uprzedzeń»
2. «nadanie czemuś cech obiektywnych, sprawienie, że coś istnieje niezależnie od obserwatora»

• obiektywizować
obiektywizować się «o opinii, narracji itp.: stawać się obiektywnym»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego