objaw

Wielki słownik ortograficzny PWN

ob•jaw -wu, -wie; -wów
ob•jawić -awię, -awią; -aw, -aw•cie
ob•jawienie; -wień; objawienie Pańskie (wydarzenie zbawcze), ale: Objawienie Pańskie (uroczystość), uroczystość Objawienia Pańskiego (święto Trzech Króli)

Słownik języka polskiego PWN

objaw «oznaka jakiegoś zjawiska»
objawićobjawiać
1. «uzewnętrznić swoje uczucie, swój stan psychiczny lub fizyczny»
2. «ujawnić coś lub wyznać»
objawienie
1. «fakt, zjawisko, osoba itp., które pojawiły się nagle i odkryły przed kimś coś dotąd nieznanego»
2. «nagłe uświadomienie sobie istnienia czegoś dotąd nieznanego»
3. «nagłe ukazanie się jakiegoś zjawiska»
4. «zespół tez i zasad wiary uznanych za pochodzące od Boga»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego