obmyć się

Słownik języka polskiego PWN

obmyć sięobmywać się
1. «obmyć samego siebie»
2. «obmyć jeden drugiego»
3. «zostać obmytym»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego