obojnaki

Wielki słownik ortograficzny PWN

oboj•naki (od: obojnak)
oboj•nak (człowiek) -akiem; ci -acy, te -aki, -aków
oboj•nak (zwierzę) -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

obojnak zob. hermafrodyta
• obojnaczy, obojnacki

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego