obrazowy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Obrazów -zowa, -zowie; przym.: obrazowski

Słownik języka polskiego PWN*

obrazowy «silnie działający na wyobraźnię, wywołujący obraz czegoś»
• obrazowo • obrazowość
lampa obrazowa «lampa elektronowa do przetwarzania sygnału elektrycznego na obraz, stosowana w telewizorach, monitorach itp.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego