obsesja

Wielki słownik ortograficzny PWN

ob•se•sja -sji, -sję; -sji

Słownik języka polskiego PWN

obsesja «niemożność uwolnienia się od natrętnych myśli, obrazów lub od wykonywania ciągle tych samych czynności; też: natrętne myśli, obrazy lub czynności»
• obsesyjny, obsesjonalny • obsesyjnie, obsesjonalnie • obsesyjność • obsesjonista, obsesjonat • obsesjonistka, obsesjonatka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego