obwiesi��

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ob•wieś -esia; -esie, -esi a. -esiów
ob•wiesić -wieszę, -wieszą; -wieś•cie

Słownik języka polskiego PWN*

obwieś «hultaj, nicpoń»
obwiesićobwieszać
1. «powiesić na kimś lub na czymś dużo czegoś»
2. daw. «powiesić kogoś»
obwiesić sięobwieszać się
1. «obwiesić jakimiś ozdobami siebie samego»
2. daw. «powiesić się»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego