obyczaje

Wielki słownik ortograficzny PWN

obyczaj -ju; -je, -jów

Słownik języka polskiego PWN

obyczaj
1. «przyjęty w jakiejś społeczności sposób postępowania w danych okolicznościach»
2. «sposób postępowania lub zachowania charakterystyczny dla danego człowieka lub zwierzęcia»
3. «zasady etyczne i moralne, którymi ktoś się kieruje»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Muzyka łagodzi obyczaje
15.01.2004
Czy jest wydawnictwo wyjaśniające powiedzenia bądź przysłowia???? „Muzyka łagodzi obyczaje” – czy oznacza to, że uspokaja, że poprawia samopoczucie, że w pewien sposób uszlachetnia?
zwyczaj i obyczaj
12.04.2010
Na czym polega różnica znaczeniowa między słowami zwyczaj i obyczaj?
obyczajność i obyczajowość
10.11.2008
Witam.
Mam pytanie dotyczące dwóch pojęć. Czy obyczajność to to samo co obyczajowość? Jeśli nie, to jaka jest różnica? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Damian Rewos.

Ciekawostki

Mówimy „Co kraj, to obyczaj”, aby podkreślić różnorodność zachowań, postaw i obyczajów ludzi pochodzących z różnych terenów.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... artystycznym, meblami, porcelaną, rzeźbą.
    Niestety, nie rozwinął się w Polsce
    obyczaj tworzenia profesjonalnych galerii specjalizujących się wyłącznie lub przede wszystkim w...
  • ... żartuje sobie z niej, czy rzeczywiście w Oksfordzie panują takie obyczaje. W każdym bądź razie tu nie Oksford i takie zachowanie...
  • ... jakieś racje wybiegające poza, jak się zwykłe określa, ochronę dobrych obyczajów.
    PRODUCENTKI filmu, zresztą nagradzane już za inne swoje realizacje poświęcone...

Encyklopedia PWN

zool. genetycznie uwarunkowane, popędowe sposoby zachowania się osobników danego gat. w określonych sytuacjach życiowych;
forma zachowania powszechnie przyjęta w danej zbiorowości społ., poparta uznawaną w niej tradycją;
chiń. zbiór wskazówek moralno-obyczajowych,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego