ocena

Wielki słownik ortograficzny PWN

ocena -nie, -nę; ocen

Słownik języka polskiego PWN

ocena
1. «opinia o czymś lub o kimś dokonana w wyniku analizy»
2. «określenie rozmiaru lub zakresu czegoś»
3. «określenie materialnej wartości czegoś»
4. «umowny sposób zakwalifikowania pracy i postępów ucznia lub studenta»
ocena bardzo dobra «wysoka ocena szkolna, do niedawna najwyższa, dziś niższa jedynie od celującej»
ocena celująca «najwyższa ocena szkolna»
ocena dobra «dość dobra ocena szkolna, niższa od bardzo dobrej, a wyższa od dostatecznej»
ocena dostateczna «słaba ocena szkolna, niższa od dobrej, ale wyższa od miernej»
ocena mierna «bardzo niska ocena szkolna, niższa od dostatecznej, ale wystarczająca do zaliczenia odpowiedzi»
ocena niedostateczna «najniższa ocena szkolna, niewystarczająca do zaliczenia odpowiedzi»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

ocena, czyli stopień
23.05.2006
Witam,
w prywatnej szkole językowej, w której pracuję, zarządzono, aby na świadectwie ukończenia kursu w rubryce ocena wpisywano bardzo dobra, a nie bardzo dobry. Wydaje mi się jednak, że pierwsza opcja nie jest poprawna. Byłabym bardzo wdzięczna za Państwa opinię. Dziękuje i pozdrawiam,
Marta P.
ocena w skali…
2.03.2008
Które wyrażenie jest poprawne: ocena w skali od jeden do pięć czy ocena w skali od jeden do pięciu?
osąd i ocena
28.12.2011
Szanowni Państwo!
Zainteresowała mnie w SJP tożsamość definicji osądu i oceny – czy faktycznie ich zakres znaczeniowy jest identyczny? Ja pewnie podać definicji nie potrafię, ale wydawało mi się, że umiem te pojęcia odróżnić. I tak na przykład zły (głupi) człowiek to osąd, a nie ocena. Oceną może być stwierdzenie: „Biorąc pod uwagę wzrost i masę ciała, oceniam, że masz nadwagę”. Nauczyciel ocenia ucznia, ale czy go osądza?
Z poważaniem – Karon

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... by spojrzeli na rzeczywistość z punktu widzenia zła. - Przy formułowaniu ocen etycznych nie wystarczy występować tylko z pozycji ofiary. Taka jednostronna...
  • ... konkretnych elementów obrazu produktu, ale do sposobu, w jaki powstaje ocena. Większość nas ceni sobie szczęście i miłość. Aby stworzyć komunikaty...
  • ... poprzez seks. Dopiero w tym momencie erotyzm podlega, względnej zresztą, ocenie: tej roli oczywiście pełnić nie może i bywa wtedy (na...

Encyklopedia PWN

sąd wartościujący, wszelka wypowiedź mająca postać „to jest wartościowe” (dobre, piękne itp.) lub „to nie jest wartościowe” (jest brzydkie, złe itp.), wyrażająca dodatnie lub ujemne ustosunkowanie się oceniającego do przedmiotu oceny (stanu rzeczy, zdarzenia, innej osoby itp.).
metoda oceny jakości produktów spoż. za pomocą zmysłów: wzroku, węchu, dotyku i smaku, na podstawie oględzin i degustacji;
zasada procesowa stosowana w pol. procesie, → procesowe zasady.
rolne gospodarstwo doświadczalne, którego podstawowym zadaniem jest badanie odmian, a zwłaszcza ich ocena pod względem odrębności, wyrównania i trwałości (test OWT), a także ocena wartości gosp. odmian zarówno przed ich wpisaniem do rejestru (doświadczalnictwo rejestrowe), jak i po zarejestrowaniu (porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe);

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!