odbiorca

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•bior•ca -cę; -cy, -ców

Słownik języka polskiego PWN

odbiorca
1. «osoba upoważniona do odbioru czegoś»
2. «osoba, do której dociera przekaz artystyczny, intelektualny lub informacyjny»

• odbiorczyni

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego