oddziaływanie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

od•działywać -łuję (a. -ływam), -łują (a. -ływają); -łuj (a. -ływaj), -łuj•cie (a. -ływaj•cie)

Słownik języka polskiego PWN*

oddziaływanie «wpływ wywierany przez kogoś lub coś»
oddziałaćoddziaływać
1. «wywrzeć wpływ na kogoś lub na coś»
2. «wywołać reakcję chemiczną»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego