oddziaływanie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

od•działywać -łuję (a. -ływam), -łują (a. -ływają); -łuj (a. -ływaj), -łuj•cie (a. -ływaj•cie)

Słownik języka polskiego PWN*

oddziaływanie «wpływ wywierany przez kogoś lub coś»
oddziałaćoddziaływać
1. «wywrzeć wpływ na kogoś lub na coś»
2. «wywołać reakcję chemiczną»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego