odhumanizowany

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•humanizować -zuję, -zują

Słownik języka polskiego PWN

odhumanizowaćodhumanizowywać «pozbawić coś cech humanitarnych»
odhumanizować sięodhumanizowywać się «zostać pozbawionym cech humanitarnych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego