odhumanizowany

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•humanizować -zuję, -zują

Słownik języka polskiego PWN

odhumanizowaćodhumanizowywać «pozbawić coś cech humanitarnych»
odhumanizować sięodhumanizowywać się «zostać pozbawionym cech humanitarnych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jedynie deklaracji programowych. Musi to w konsekwencji prowadzić nieodmiennie do odhumanizowania procesu administracyjnego i spłycenia jego treści".
    Rzecznik najczęściej zwraca uwagę...
  • ... wydaje nudne i przewidywalne. Najpierw fascynacja, potem stracone złudzenia, zmęczenie, odhumanizowanie i tak dalej... Strasznie mi się chce spać... Która to...
  • ... osobno, ale sens tańca leży w zbiorowości owych wyalienowanych jednostek. Odhumanizowany, futurystyczny charakter zabawy podkreśla syntetyczna muzyka.
    Muzyka Howletta zaproponowana na...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego