odprężenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•prężyć -ężę, -ężą; -ęż, -ęż•cie

Słownik języka polskiego PWN

odprężenie
1. «uczucie ulgi, wyciszenie emocji po jakichś przeżyciach»
2. «osłabienie lub zanik napięcia w stosunkach między jakimiś organizacjami, państwami, blokami politycznymi itp.»

• odprężeniowy
odprężyćodprężać
1. «uczynić coś mniej naprężonym»
2. «przynieść ulgę»
3. «zmniejszyć ciśnienie sprężania w silniku spalinowym za pomocą specjalnego zaworu»
4. «usunąć naprężenia w metalu lub stopie przez wyżarzanie go w temperaturze niewywołującej jeszcze widocznych zmian struktury»
odprężyć sięodprężać się
1. «stać się mniej spiętym, rozdrażnionym lub niespokojnym»
2. «przestać być nadmiernie naprężonym lub napiętym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego