odsetek

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•setek (procent) -t•ka, -t•kiem; -t•ków
od•set•ka (procent od kapitału) -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

odsetek
1. «liczba jednostek przypadająca na każde sto jednostek danej całości»
2. zob. odsetka.
odsetka «określona kwota stanowiąca ustalony procent od jakiejś sumy pieniędzy»
kapitalizować odsetki «powiększać co pewien czas sumę wpłaconą na rachunek oszczędnościowy przez klienta o kwotę ustaloną między bankiem a klientem»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego