odsetka

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•set•ka (procent od kapitału) -t•ce, -t•kę; -tek
od•setek (procent) -t•ka, -t•kiem; -t•ków

Słownik języka polskiego PWN

odsetka «określona kwota stanowiąca ustalony procent od jakiejś sumy pieniędzy»
odsetek
1. «liczba jednostek przypadająca na każde sto jednostek danej całości»
2. zob. odsetka.
kapitalizować odsetki «powiększać co pewien czas sumę wpłaconą na rachunek oszczędnościowy przez klienta o kwotę ustaloną między bankiem a klientem»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego