odsiew

Słownik języka polskiego PWN*

odsiew
1. «odsiewanie zanieczyszczeń z jakiegoś sypkiego materiału»
2. «to, co zostaje przy przesiewaniu na sicie, zwłaszcza zboże»
3. «odrzucanie czegoś lub kogoś przy jakiejś klasyfikacji»
4. «to, co zostało odrzucone przy klasyfikacji»
5. «w nasiennictwie: kolejne pokolenia nasion i organów wegetatywnych służących do rozmnażania roślin otrzymywanych w toku rozmnażania materiału siewnego»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego