odszukać

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•szukać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

odszukaćodszukiwać «po dłuższym szukaniu znaleźć kogoś lub coś»
odszukać sięodszukiwać się «odszukać jeden drugiego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego