odtajniać

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•taj•niać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

odtajnićodtajniać «uczynić jawnym»
odtajnić sięodtajniać się «wyjaśnić się»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego