odtwarzać

Słownik języka polskiego PWN*

odtworzyćodtwarzać
1. «przywrócić czemuś dawny wygląd lub stan albo stworzyć coś na nowo według zachowanych fragmentów, wzorów itp.»
2. «oddać coś wiernie w dziele sztuki, na scenie, w filmie»
3. «opowiedzieć, opisać wiernie coś, co miało miejsce w przeszłości»
4. «dokonać reprodukcji dźwięku lub obrazu zapisanego na odpowiedniej taśmie»
5. «o organizmach żywych i ich częściach: stworzyć na nowo coś, co zostało utracone»
odtworzyć sięodtwarzać się
1. «zostać przywróconym do dawnego stanu»
2. «o wydarzeniach lub zjawiskach z przeszłości: zostać przywołanym, dokładnie opisanym»
3. «zostać odtworzonym z odpowiedniej taśmy»
4. «o organizmach żywych i ich częściach: odrodzić się»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego