odumrze��

Wielki słownik ortograficzny PWN*

od•u•mrzeć -mrę, -mrą; -mrzyj, -mrzyj•cie; -marł

Słownik języka polskiego PWN*

odumrzećodumierać «umrzeć, pozostawiając kogoś bliskiego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego