odwiercać

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•wier•cać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

odwiercićodwiercać górn. «wiercąc, wykonać otwór wiertniczy na pewną głębokość»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego