odwrotnie proporcjonalny

Słownik języka polskiego PWN*

odwrotnie proporcjonalny mat. «o jakiejś wielkości: zależny od innej wielkości w ten sposób, że gdy tę drugą powiększymy pewną liczbę razy, wówczas pierwsza tylokrotnie się zmniejszy, a gdy drugą zmniejszymy pewną liczbę razy, wówczas pierwsza tylokrotnie się powiększy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego