offline

Wielki słownik ortograficzny PWN

off•line ndm a. off-line

Słownik języka polskiego PWN

offline, off-line, off line [wym. oflajn] «tryb pracy, podczas którego komputer lub urządzenie działa w odłączeniu od sieci, komputera głównego itp.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego