ofiarowywać

Wielki słownik ortograficzny PWN

ofiarowywać -owuję, -owują

Słownik języka polskiego PWN

ofiarowaćofiarowywać
1. «dać coś komuś bezinteresownie»
2. «zadeklarować swoje przychylne uczucia»
3. «wystąpić z gotowością zrobienia czegoś dla kogoś»
4. «poświęcić coś komuś lub jakiejś ważnej sprawie, idei»
5. «złożyć ofiarę z czegoś lub kogoś Bogu, bóstwu, nadprzyrodzonym mocom»
ofiarować sięofiarowywać się
2. «złożyć siebie w ofierze Bogu, bóstwu, nadprzyrodzonym mocom»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego