ogłaszać

Wielki słownik ortograficzny PWN

o•głaszać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

ogłosićogłaszać
1. «podać do publicznej wiadomości»
2. «wydać coś w formie publikacji»
3. «publicznie nadać komuś jakiś tytuł, godność»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego