ograniczy��

Słownik języka polskiego PWN*

ograniczenie
1. «norma, przepis, zarządzenie krępujące czyjąś swobodę działania»
2. «brak szerszych horyzontów myślowych»
3. «ograniczony charakter czegoś»
ograniczony
1. «mający niewielki zakres»
2. «niemający szerszych horyzontów myślowych»
ograniczyćograniczać
1. «ująć w pewne granice przestrzenne»
2. «zacieśnić zakres czegoś»
3. ograniczać «być granicą czegoś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego