okołobiegunowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

okołobiegunowy
1. «znajdujący się wokół bieguna»
2. «typowy, charakterystyczny dla okolicy bieguna»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Około godzinny, ale ponadgodzinny
6.06.2019
Dlaczego około godzinny pisze się rozdzielnie, a ponadgodzinny łącznie?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tego gazu odznaczają się okolice okołorów nikowe, a największą rejony okołobiegunowe (rys. 3.2.2.3). Taki obraz rozmieszczenia przestrzennego ozonu...
  • ... oraz obszary ich tworzenia się i zaniku. Wykryto podzwrotnikowe i okołobiegunowe prądy strumieniowe występujące na znacznych wysokościach; rozpoznano je na podstawie...
  • ... szerokości pozazwrotnikowe odznaczają się bardzo dużą zmiennością pogody.
    W rejonach
    okołobiegunowych obserwuje się kolejny stopniowy wzrost ciśnienia atmosferycznego. W tej strefie...

Encyklopedia PWN

Antarktyczny Prąd Okołobiegunowy, Antarctic Circumpolar Current,
zimny prąd morski w południowej części oceanu światowego, na oceanach: Atlantyckim, Indyjskim i Spokojnym, w Antarktyce;
gwiazdy nie zachodzące lub nigdy nie wschodzące dla danego miejsca na Ziemi;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego