okołodźwiękowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Encyklopedia PWN

przepływ okołodźwiękowy, przepływ transoniczny,
przepływ gazu z prędkością bliską prędkości dźwięku.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego