okolicznik celu

Słownik języka polskiego PWN

okolicznik celu «okolicznik wskazujący cel wykonywania czynności»

Porady językowe

zbędne przecinki przy okoliczniku
16.04.2002
Czy w tym zdaniu jest właściwie umieszczony przecinek? "Uprzejmie prosimy o zgodę na uczestniczenie wyżej wymienionych osób w obradach jury, podczas godzin pracy".
Czy z przecinkiem?
13.09.2019
Czy poprawna jest konstrukcja poniższego zdania i czy przecinki są tu potrzebne?
Przy umowie okazano, celem uwierzytelnienia oświadczeń, umowę z dnia...
Czy może okazano po przecinku?
powierzać
12.09.2011
Czy poprawne jest sformułowanie: „Oświadczamy, iż nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia”. Chodzi o konstrukcję powierzać do... Według mnie powierza się coś komuś, a więc podwykonanie lub podwykonawstwo. Jednak chcę uzyskać potwierdzenie.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego