okres

Słownik języka polskiego PWN*

okres
1. «czas trwania czegoś»
2. «przedział czasowy, wyodrębniony w dziejach ze względu na jakieś ważne wydarzenia historyczne, kulturalne itp.»
3. «część roku szkolnego, po której zakończeniu następuje ocena uczniów»
4. zob. miesiączka.
5. «czas, w którym ma miejsce jakieś zjawisko cykliczne i po jego upływie powtarza się jego przebieg»
6. «odcinek czasu w historii Ziemi, będący częścią ery»
7. jęz. «zdanie wieloczłonowe, będące całością znaczeniową, intonacyjną i retoryczną»
8. «część utworu muzycznego, będąca całością pod względem melodii, harmonii, rytmu itp.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego