opóźniony

Wielki słownik ortograficzny PWN

opóź•niony; -ź•nieni
opóź•nić -nię, -nią; -nij•cie

Słownik języka polskiego PWN

opóźniony
1. «taki, który nie zdążył czegoś zrobić w określonym czasie»
2. «taki, który nastąpił, odbył się, przybył itp. później, niż należało»
opóźniony w rozwoju «wykazujący stopień rozwoju niższy od normalnego w danym wieku»
poród opóźniony «poród po 42 tygodniu ciąży»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego