opanowywać

Wielki słownik ortograficzny PWN

opanowywać -owuję, -owują

Słownik języka polskiego PWN

opanowaćopanowywać
1. «zająć jakiś obszar, zdobyć władzę na jakimś terenie, przewagę w jakiejś dziedzinie»
2. «zyskać kontrolę nad czymś»
3. «o stanach fizycznych lub psychicznych: ogarnąć, przeniknąć»
4. «osiągnąć w czymś sprawność»
opanować sięopanowywać się «pohamować swoje wzburzenie, wzruszenie itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego