opieka��

Wielki słownik ortograficzny PWN

opieka -ece, -ekę
opiekać -am, -ają
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami (skrót: TOZ)

Słownik języka polskiego PWN

opieka
1. «dbanie o kogoś, o coś»
2. «nadzór prawny ustanowiony przez sąd nad osobą małoletnią»
3. pot. «człowiek lub ludzie opiekujący się kimś»
opieka, pomoc społeczna «instytucja zajmująca się pomocą ludziom potrzebującym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego