opiekanie

Wielki słownik ortograficzny PWN

opieka -ece, -ekę
opiekać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

opiecopiekać «upiec coś, obsmażając dookoła»
opieka
1. «dbanie o kogoś, o coś»
2. «nadzór prawny ustanowiony przez sąd nad osobą małoletnią»
3. pot. «człowiek lub ludzie opiekujący się kimś»
opiekać zob. opiec.

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego