oprawca

Wielki słownik ortograficzny PWN

o•praw•ca -cę; -cy, -ców

Słownik języka polskiego PWN

oprawca «ten, kto torturuje lub morduje kogoś z czyjegoś polecenia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego