optymalizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

optymaliza•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

optymalizacja
1. «organizowanie jakichś działań, procesów itp. w taki sposób, aby dały jak największe efekty przy jak najmniejszych nakładach»
2. «poszukiwanie za pomocą metod matematycznych najlepszego, ze względu na wybrane kryterium, rozwiązania danego zagadnienia gospodarczego, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń»

• optymalizacyjny • optymalizować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

inicjalizować
10.02.2009
Jestem informatykiem – programistą i nie wiem jak powinienem przetłumaczyć (opisać) funkcję o angielskiej nazwie initialize. Intuicja podpowiada mi użycie słowa inicjalizować. W internetowym Słowniku języka polskiego PWN nie znalazłem jego jednak. Jest jedynie inicjować, ale ono zdaje się mieć inne (choć podobne) znaczenie. Czy jest to neologizm? A może błąd? Dlaczego SJP PWN ani Korpus Języka Polskiego PWN nie znają tego słowa? Może ze względu na techniczne, informatyczne zastosowanie słowa?
mechatronika
6.03.2002
Co to jest mechatronika?
operacjon(al)izacja
20.10.2009
Dzień dobry,
od jakiegoś czasu można spotkać w zarządzaniu określenie operacjonalizacja, oznaczające przełożenie założeń teoretycznych, strategicznych w praktyczne, szczegółowe rozwiązania (przeniesione na poziom operacyjny). Jednak ostatnio w tekście o zarządzaniu widziałem operacjonizację w podobnym znaczeniu, jak to wcześniej przedstawiłem. Które określenie jest zatem poprawne?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jakościowych tworzy podstawy dla ekonomicznej optymalizacji jakości obiektów zarządzania. Taka optymalizacja oznacza złożone i ciągłe działanie, zmierzające do adekwatnego względem zmieniających...
  • ... funduszem CU w trakcie całego procesu inwestycyjnego skoncentrowani są na optymalizacji stosunku oczekiwanego dochodu do ponoszonego ryzyka. Równocześnie ciągła analiza stanu...
  • ... System współpracować może z systemem badań eksploatacyjnych analiz niezawodności dla optymalizacji produkcji i dystrybucji części zamiennych. System ten może być również...

Encyklopedia PWN

optymalizacja
[łac. optimus ‘najlepszy’],
wyznaczenie najlepszego rozwiązania jakiegoś zadania (np. techn., ekon., społ.) ze względu na przyjęte kryterium (wskaźnik specyficznie rozumianej jakości, np. koszt, zysk, niezawodność, dokładność, czas realizacji zadania), przy uwzględnieniu istniejących ograniczeń;
optymalizacja wektorowa, optymalizacja wielokryterialna, polioptymalizacja,
autom. wyznaczanie najlepszego rozwiązania problemu przy spełnieniu wielu kryteriów traktowanych jako wektory;
biol. ewolucyjna zasada przyjmująca, że dobór naturalny faworyzuje takie dziedziczne sposoby zachowania się osobnika, które dają największe korzyści (zyski) przy najmniejszych stratach (kosztach, ang. investment).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!