oraz

Wielki słownik ortograficzny PWN

oraz ,

Słownik języka polskiego PWN

oraz «spójnik używany do łączenia zdań lub innych wyrażeń, które odnoszą się do tych samych przedmiotów, osób lub faktów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Oraz
7.05.2018
Jaka jest etymologia słów oraz i zez?
oraz
30.12.2013
Jaka jest zasada stosowania spójnika oraz? Czy oraz można stosować tylko wówczas, gdy wcześniej wymieniliśmy już dwa rzeczowniki lub jeden rzeczownik w liczbie mnogiej? Np. poprawne: „Jaś dostał na urodziny rower, sanki oraz piłkę” vs. niepoprawne: „Jaś dostał na urodziny sanki oraz piłkę”. A co ze zdaniami bez użycia rzeczowników? Np.: „W pociągu graliśmy w karty oraz opowiadaliśmy sobie dowcipy”. W dwóch ostatnich zdaniach użyłabym raczej spójnika i, czy słusznie?
oraz że
17.11.2009
Moje pytanie dotyczy interpunkcji. Wiem, że nie stawiamy przecinka przed spójnikiem oraz, natomiast stawiamy przed że i . A gdzie stawiamy przecinek w przypadku wyrażenia oraz że lub oraz? W ogóle go nie stawiamy czy stawiamy przed że lub ? Podam przykład zdania, które mnie interesuje: „Z powołanego dokumentu wynika, że Kowalski jest właścicielem opisanej nieruchomości oraz że nieruchomość ta jest nieobciążona”.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... przebieg komunikacji;
  5,
  brak możliwości korygowania błędów w konstrukcji wiadomości
  oraz elastycznego kształtowania przebiegu komunikacji przez nadawcę;
  6,
  kulturową tendencję do...
 • ... krytego basenu kąpielowego. Fabryka kooperuje w dziedzinie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji w rejonie przyszłej oczyszczalni ścieków w Komorowicach.
  Poważny jest...
 • ... z katolickim ideałem
  sprawiedliwości, ani z liberalnym prawem do konfliktów
  oraz indywidualnego
  sukcesu. W powszechnej świadomości funkcjonowało raczej pojęcie "wspólnego
  zła...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego