osamotnienie

Słownik języka polskiego PWN*

osamotnienie «brak towarzystwa innych osób»
osamotniony, osamotniały «opuszczony przez bliskich i żyjący w samotności»
osamotnićosamotniać «opuścić kogoś i pozostawić samego bez opieki, pomocy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego