oszałamiać oszołamiać

Słownik języka polskiego PWN*

oszołomićoszałamiać, oszołamiać
1. «wywrzeć na kimś bardzo silne pozytywne wrażenie»
2. «wprowadzić kogoś w stan zamroczenia lub częściowej utraty świadomości»
oszałamiający, oszołamiający «niezwykły, wywołujący ogromne wrażenie»
• oszałamiająco, oszołamiająco
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego