oszacowanie

Wielki słownik ortograficzny

oszacować -cuję, -cują

Słownik języka polskiego

oszacować «określić w przybliżeniu wartość, wielkość lub ilość czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

szacunek
8.12.2015
Szanowni Państwo,
bardzo mnie ciekawi, skąd homonimiczność wyrazu szacunek. Nie widzę na pierwszy rzut oka bliskości między dwoma głównymi znaczeniami (takimi jak w SJP). Interesujące jest to, że homonimiczność występuje też w formach synonimicznych. Na przykład estyma oznacza ‘poważanie’, a w bardziej specjalistycznym języku występuje pojęcie estymacji, odnoszące się do drugiego znaczenia szacunku. Wygląda na to, że rzecz sięga poza obręb naszego języka. Tym bardziej frapuje mnie źródło.
cudzysłów
24.04.2002
Czy wzięte w cudzysłów sformułowanie ma wydźwiek negatywny, czy pozytywny? Czy słowo przecenić zostało tu dobrze użyte? - chodziło o podkreslenie nieocenionej roli sprzętu IBM. Poniżej fragment przeczytanej informacji:

...specjalista ds. informatyki z Carrefour Polska podkreśla, że "korzyści płynących dla nas (tj. informatyków z Carrefour'a) ze stosowania sprzętu IBM nie można przecenić".
ile zapożyczeń w polszczyźnie?
15.03.2011
Czy istnieje zestawienie pokazujące, ile procent słów w języku polskim to zapożyczenia? Znalazłem diagram dotyczący języka angielskiego, ale o naszej mowie nie mogłem wyszukać niczego. Udało mi się tylko znaleźć informację, że w polszczyźnie funkcjonuje lub funkcjonowało 2,4 tys. słów pochodzących z niemieckiego, ale to zdecydowanie zbyt mało obszerna informacja. Czy są jakieś badania na ten temat? Interesuje mnie szczególnie liczba latynizmów i germanizmów.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Liczbę jezior, których głębokość jest większa od 100 m, można oszacować na kilkaset. W tabeli 12 zestawiono jeziora najgłębsze.

  Głębokość średnia...
 • ... generowania chodu w czasie rzeczywistym.
  Wydatki energetyczne chodu mogą być
  oszacowane za pomocą wielu różnych metod.
  Na przykład, obliczenia można rozpocząć...
 • ... dotyczy cech odbiorcy związanych z desygnatami wiadomości.
  Model Newcomba zakłada
  oszacowanie ilości informacji posiadanych przez odbiorcę w stosunku do interesujących go...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego